Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών

Κορνηλάκη Αικατερίνα Πρόεδρος

Σταυριανός Κυριάκος 

Στραταριδάκη Άννα 

Αμπαρτζάκη Μαρία 

Ελευθεράκης Θεόδωρος 

Καραΐσκου Μαρία 

Κοντογιάννη Διονυσία 

Κυπριωτάκη Μαρία 

Κρέζα Μαρία Εκπρόσωπος Φοιτητών


Αρμόδιοι για διασφάλιση ποιότητας προπτυχιακών σπουδών: Στραταριδάκη (Συντονιστής), Κορνηλάκη, Αμπαρτζάκη

Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών

Πουρκός Μάριος 

Μανωλίτσης Γεώργιος Πρόεδρος

Σταυριανός Κυριάκος Εκπρόσωπος Φοιτητών

Τζακώστα Μαρίνα 

Φουντουλάκης Ανδρέας 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ 

Ματσόπουλος Αναστάσιος 


Αρμόδιοι για διασφάλιση ποιότητας μεταπτυχιακών σπουδών: Φουντουλάκης (Συντονιστής), Πουρκός, Καλογιαννάκης, Μανωλίτσης

Eπιτροπή διδακτικών ασκήσεων και πειραματικού νηπιαγωγείου

Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας Έρευνας

Επιτροπή Δεοντολογίας Τμήματος

Επιτροπή Ελέγχου δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών

Επιτροπή εξομοίωσης και αναγνώρισης σπουδών

Επιτροπή κατατάξεων

Κορνηλάκη Αικατερίνα 

Οικονομίδης Βασίλειος 

Τζακώστα Μαρίνα 

Φουντουλάκης Ανδρέας Πρόεδρος

Αμπαρτζάκη Μαρία 

Καραΐσκου Μαρία 

Κυπριωτάκη Μαρία 


Τα μέλη της Επιτροπής Κατατακτηρίων έχουν οριστεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 551/25-4-2018 απόφαση της Συνέλευσης.

Επιτροπή οικονομικών

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Επιτροπή Παρακολούθησης Αποφοίτων

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας