Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής».

Σκοπός των Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες των εξής προγραμμάτων:

    Α) Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική & Διδακτική Πράξη
        Γλώσσα και Γραμματισμός: Ανάπτυξη, Διδασκαλία και Δυσκολίες,
        Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση,
        Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
    Β) Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση
    Γ) Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές
    Δ) Επιστήμες της Αγωγής: Σχολική Ψυχολογία-Πρόληψη & Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας

Τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος προετοιμάζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με συστηματική εκπαίδευση, ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να μπορούν να:

  • εργαστούν ως ερευνητές σε διάφορους χώρους της εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.,
  • στελεχώσουν την εκπαίδευση ως σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές και ως στελέχη σε άλλες θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση,
  • είναι ικανοί να επικοινωνούν με την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα και να ανακοινώνουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε αυτήν,
  • συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, και
  • διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, όσοι δεν έχουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα, μέσω της απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες της Αγωγής.


 

 

Ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής"