Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες: (α) Παιδαγωγικής και Διδακτικής Πράξης (β) Εφαρμογών της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση (γ) Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Εκπαίδευση Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Το Π.Μ.Σ., προάγοντας την επιστημονική σκέψη, καθιστά ικανούς τους πτυχιούχους ως ερευνητές-εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν σε διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με συστηματική εκπαίδευση, ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να μπορούν να: εργαστούν ως ερευνητές σε διάφορους χώρους της εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ., στελεχώσουν την εκπαίδευση ως σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές και ως στελέχη σε άλλες θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση, είναι ικανοί να επικοινωνούν με την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα και να ανακοινώνουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε αυτήν, συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, και διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, όσοι δεν έχουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα, μέσω της απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου.