Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών

Καλωσήρθατε στο Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών.

Σκοπός του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών είναι να εξυπηρετήσει ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής και γενικότερα των συναφών κλάδων των Επιστημών της Αγωγής.

 

 

Στοχοι

Συγκεκριμένα το Εργαστήριο στοχεύει

α)      στην ανάπτυξη:

  1. προγραμμάτων σπουδών,
  2. μεθόδων διδασκαλίας,
  3. ψυχοπαιδαγωγικών μέσων αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικής διαδικασίας,
  4. μέσων απόκτησης και χρήσης ποικίλου εκπαιδευτικού υλικού (γλωσσικού, ψυχοκινητικού, λογικομαθηματικού, εικαστικού, μουσικού και θεατρικού).

β)      στην κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται. 

γ)       την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. 

δ)      την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

ε)      την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων

 

Δημοσιευσεις
Διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Grigorakis, I., Kargiotidis, A., Mouzaki, A., & Manolitsis, G. , Early oral language precursors of different types of reading difficulties in a consistent or-thography., Frontiers in Education , 2022, 7:959374, 0-0
Vretudaki, E., Tafa, E., & Manolitsis, G. , Retelling as a means of story structure and story content understanding., International Journal of Early Years Education, 2022, 0-0
Hornburg, C. B., Borriello, G. A., Kung, M., Lin, J., Litkowski, E., Cosso, J., Ellis, A., King, Y., Zippert, E., Cabrera, N. J., Davis-Kean, P., Eason, S. H., Hart, S. A., Iruka, I. U., LeFevre, J.-A., Simms, V., Susperreguy, M. I., Cahoon, A., Chan, W. W. L., Cheung, S. K., Coppola, M., De Smedt, B., Elliott, L., Estévez-Pérez, N., Gallagher-Mitchell, T., Gardner-Neblett, N., Gilmore, C., Leyva, D., Maloney, E. A., Manolitsis, G., Melzi, G., Mutaf-Yıldız, B., Nelson, G., Niklas, F., Pan, Y., Ramani, G .B., Skwarchuk, S.-L., Sonnenschein, S., & Purpura, D. J. , Next directions in measurement of the home mathematics environment: An international and interdisciplinary perspective, Journal of Numerical Cognition, 2021, 7(2), 195-220
Grigorakis, I., & Manolitsis, G.. , Longitudinal effects of different aspects of morphological awareness skills on early spelling development., Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2021, 34(4), 945-979
Kargiotidis, A., Grigorakis, I., Mouzaki, A., & Manolitsis, G., Differences in oral language growth between children with and without literacy difficulties: Evidence from early phases of learning to read and spell in Greek., Australian Journal of Learning Difficulties, 2021, 26(2), 89-112
Ampartzaki, M., Kalogiannakis, M., & Papadakis, S, Deepening Our Knowledge about Sustainability Education in the Early Years: Lessons from a Water Project, Education Sciences, 2021, 11(6), 251-266
Georgiou, G. K., Torppa, M., Landerl, K., Desrochers, A., Manolitsis, G., de Jong, P. F., & Parrila, R., Reading and Spelling Development Across Languages Varying in Orthographic Consistency: Do Their Paths Cross? , Child Development, 2020, 91, 0-0
Inoue, T., Manolitsis, G., de Jong, P. F. de, Landerl, K., Parrila, R., & Georgiou, G. K. , Home literacy environment and early literacy development across languages varying in or-thographic consistency., Frontiers in Psychology, 2020, 0-0
Cohen-Azria, C., Kreza, M. (Επιμ.), Didactiques et interactions, Recherches en Didactiques, 2020, 28, 0-0
Gremmo, M.-J., Leclaire-Halté, A., Kreza, M., & Crinon, J., L’explicitation a-t-elle une influence positive sur l’apprentissage du lire-écrire au CP ? , Spirale-E, 2019, 63, 51-66
Landerl, K., Freudenthaler, H., Heene, M., De Jong, P., Desrochers, A., Manolitsis, G., Parrila, R., Georgiou, G. K. , Phonological Awareness and Rapid Automatized Naming as Longitudinal Predictors of Reading in Five Alphabetic Orthographies with Varying Degrees of Consistency, Scientific Studies of Reading, 2019, 23, 220-234
Manolitsis G., Georgiou G. K., Inoue T., & Parrila R., Are Morphological Awareness and Literacy Skills Reciprocally Related? Evidence From a Cross-Linguistic Study, Journal of Educational Psychology, 2019, 111(8), 1362-1381
Kontogianni, D. , Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική προσαρμογή νηπίων ινδικής καταγωγής., Preschool and Primary Education, 2019, 7(1), 19-36
Kalogiannakis, M., & Papadakis, St, Evaluating pre-service kindergarten teachers’ intention to adopt and use tablets into teaching practice for natural sciences, International Journal of Mobile Learning and Organisation, 2019, 13(1), 113-127
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review, Computers & Education, 2018, 116(2018), 139-160
Desrochers, A., Manolitsis, G., Gaudreau, P., Georgiou, G.K., Early contribution of morphological awareness to literacy skills across languages varying in orthographic consistency, Reading and Writing:An Interdisciplinary Journal, 2018, 31(8), 1695-1719
Kanaki, K., & Kalogiannakis, M. , Introducing fundamental object-oriented programming concepts in preschool education within the context of physical science courses, Education and Information Technologies, 2018, 23(6), 2673-2698
Kalogiannakis, Μ., Ampartzaki, M., Papadakis, St., & Skaraki, E. (2018)., Teaching Natural Science Concepts to Young Children with Mobile Devices and Hands-on Activities. A Case Study, International Journal of Teaching and Case Studies, 2018, 9(2), 171-183
Eleftheria Argyropoulou, International Organizations of Educational Planning, Government Policies and School Management and Leadership, China-USA Business Review, 2018, 17 no 2, 53-63
Kalogiannakis, M., Nirgianaki, G.-M., & Papadakis, St., Teaching magnetism to preschool children: the effectiveness of picture story reading, Early Childhood Education Journal , 2018, 46(5), 535-546
Zaranis, N., & Exarchakos, G.M., How ICT Affects the Understanding of Stereometry Among University Students, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 2018, 13(1), 37-49
Maria Eliophotou Menon, Eleftheria Argyropoulou & Andreas Stylianou, Managing the link between higher education and the labour market: perceptions of graduates in Greece and Cyprus, Tertiary Education and Management, 2018, 1-14
Papadakis, St., & Kalogiannakis, M., Mobile educational applications for children. What educators and parents need to know, International Journal of Mobile Learning and Organisation, 2017, 11(3), 256-277
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Orfanakis, V., & Zaranis, N., The Appropriateness of Scratch and App Inventor as Educational Environments for Teaching Introductory Programming in Primary and Secondary Education, Int. J. Technology Enhanced Learning, 2017, 12(4), 58-77
Georgiou, K. G., Hirvonen, R., Manolitsis, G., & Nurmi, J.-E., Cross-lagged relations between teacher- and parent-ratings of children's task avoidance and different literacy skills. , British Journal of Educational Psychology, 2017, 87, 438-455
Stasinakis, K. P., & Kalogiannakis, M., Analysis of a Moodle-based training program about the Pedagogical Content Knowledge of Evolution Theory and Natural Selection, World Journal of Education, 2017, 7(1), 14-32
Zaranis, N., Comparing the Effectiveness of Using ICT for Teaching Geometrical Shapes in Kindergarten and the First Grade, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 2017, 0-0
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. , Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review, Computers & Education, 2017, 0-0
Kalogiannakis, M., & Kakadiaris, P., From being one-sided to being diverse: the use of e-portofolio as a tool in distance learning of environmental issues for young children, International Journal of Teaching and Case Studies, 2017, 8(4), 319-337
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Designing and creating an educational app rubric for preschool teachers. , Education and Information Technologies, 2017, 22(6), 3147-3165
11 Zaranis, N., Comparing the Effectiveness of Using Tablet Computers for Teaching Addition and Subtraction, In Learning Strategies and Constructionism in Modern Education Settings, 2017, 0-0
Manolitsis, G., Grigorakis, I., & Georgiou, G. K., The longitudinal contribution of early morphological awareness skills to reading fluency and comprehension in Greek., Frontiers in Psychology, 2017, doi: 10.3389/fpsyg.2017.01793., 0-0
Leclaire-Halté, Α., Gremmo, M.-J., Kreza, Μ., & Espinosa, Ν., De la complexité du repérage des conduites explicitantes dans les pratiques enseignantes de la lecture-écriture au CP., Repères, 2017, 55, 205-225
Kalogiannakis, M., & Papadakis, St., Combining mobile technologies in environmental education: A Greek case study, Journal of Mobile Learning and Organisation, 2017, 11(2), 108-130
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Improving Mathematics Teaching in Kindergarten with Realistic Mathematical Education, Early Childhood Education Journal, 2017, 45(3), 369-378
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Comparing tablets and PCs in teaching mathematics: An attempt to improve mathematics competence in early childhood education, Preschool & Primary Education Journal, 2016, 4(2), 241-253
Zaranis, N., Oikonomidis, V., & Linardakis, M. , Factors affecting Greek kindergarten teachers to support or oppose ICT in education, In Anastasiades P., and Zaranis N. (eds.), Research in e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives. Springer Science+Business, 2016, 203-216
Zaranis, N. , Does the use of Information and Communication Technology through the use of Realistic Mathematics Education help kindergarten students to enhance their effectiveness in addition and subtraction?, Preschool& Primary Education, 2016, 46-62
Ampartzaki, M., & Kalogiannakis, M., Astronomy in Early Childhood Education: A Concept-Based Approach, Early Childhood Education Journal, 2016, 44(2), 169-179
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Zaranis, N., Developing fundamental programming concepts and computational thinking with ScratchJr in preschool education: a case study, Int. J. Mobile Learning and Organisation, 2016, 10(3), 187-202
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Developing fundamental programming concepts and computational thinking with ScratchJr in Preschool Education. A case study, Developing fundamental programming concepts and computational thinking with ScratchJr in Preschool Education. A case study. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 2016, 10(3), 187-202
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. , Improving Mathematics Teaching in Kindergarten with Realistic Mathematical Education, Early Childhood Educ J, 2016, 369-378
Ampartzaki, M. & Kalogiannakis, M., Astronomy in Early Childhood Education: A Concept-Based Approach, Early Childhood Education Journal, 2016, 44, 169-179
Kalogiannakis, M., & Touvlatzis, S. (2015). , Emotions experienced by learners and their development through communication with the tutor-counselor. European, Journal of Open, Distance and e-Learning, 2015, 18(2), 37-49
Kouli, O., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., & Zachopoulou, E., Measuring the quality of Movement-Play Scale in Greek Early Childhood Education settings, Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation, 2015, e-ISSN: 2421-7824, 0-0
Crinon, J., Espinosa, N., Gremmo, M.-J., Jarlégan, A., Kreza, M., & Leclaire-Halté, A. , Clarté cognitive et apprentissage du lire-écrire au CP : quelles pratiques enseignantes ?, Pratiques, 2015, 165-166, 0-0
Grammatikopoulos, V., Linardakis, M., Gregoriadis, A., & Oikonomidis, V. , Assessing the Students' Evaluations of Educational Quality (SEEQ) questionnaire in Greek higher education, Higher Education, 2015, 70, 395-408
Konstantinidou, E., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., & Michalopoulou, M., Primary physical education perspective on creativity: the nature of creativity and creativity fostering classroom environment, Early Child Development and Care, 2014, 184, 766-782
Linardakis, M., Trouli, K., Chlapana, E., Effects of a Rhythm Development Intervention on the Phonological Awareness in Early Childhood, IPEDR, 2014, 78(10), 49-53
Chatzipanteli, A., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Development and evaluation of metacognition in early childhood education, Early Child Development and Care, 2014, 184, 1223-1232
Chlapana E., & Tafa, E. , Effective practices to enhance immigrant kindergarteners’ second language vocabulary learning through storybook reading, Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2014, 27, 1619-1640
Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., & Zachopoulou, E. , Parental conceptions of quality in Greek early childhood education, European Early Childhood Education Research Journal, 2014, 22, 134-148
Ampartzaki, M., Kypriotaki, M., Voreadou, C., Antonia Dardioti, A., & Stathi, I., Communities of practice and participatory action research: the formation of a synergy for the development of museum programmes for early childhood, Educational Action Research, 2013, 21:1, 4-27
Zaranis, N., Kalogiannakis, M., & Papadakis, S., Using Mobile Devices for Teaching Realistic Mathematics in Kindergarten Education, Creative Education (Special Issue in Preschool Education), 2013, 4(7A), 1-10
Manolitsis, G., Georgiou G. K., & Tziraki, N., Examining the effects of home literacy and numeracy environment on early reading and math acquisition, Early Childhood Research Quarterly, 2013, 28, 692-703
Markodimitraki, M., Kypriotaki, M., Ampartzaki, M., & Manolitsis, G., Effects of context and facial expression on imitation tasks in preschool children with autism, Early Child Development and Care, 2013, 183:9, 1276-1292
Psycharis, S., Chalatzoglidis, G., & Kalogiannakis, M., Moodle as a learning environment in promoting conceptual understanding for secondary school students, Eurasia Journal of Mathematics, Sciences & Technology Education, 2013, 9(1), 11-21
Φλουρής, Μ., & Καλογιαννάκης, Μ., Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου: μια μελέτη περίπτωσης, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2013, 6(1-2), 19-35
Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., & Zachopoulou, E. , Evaluating an early childhood educators’ training in six European countries, International Journal for Innovation and Quality in Learning, 2013, 1, 15-21
Eleftheria Argyropoulou, Managing and Leading in Early Childhood Education: A Study of Heads of Centers in Greece, US-China Education Review B,, 2013, 3, 663-679
Sotiropoulou - Zormpala, Marina, Reflections on Aesthetic Teaching. An approach to language arts in early childhood curriculum , Art Education. The Journal of the National Art Education Association, 2012, 65 (1), 6-10, 6-10
Kalogiannakis, Μ., & Violintzi, Α., Intervention strategies for changing pre-school children’s understandings about volcanoes, Journal of Emergent Science, 2012, 4(2012), 12-19
Manolitsis, G., & Tafa, E. , Letter-name letter-sound and phonological awareness: Evidence from Greek-speaking kinder-garten children, Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2011, 24, 27-53
Οικονομίδης, Β., & Κοντογιάννη Δ. , Υποβοηθώντας τη μετάβαση από την οικογένεια στο Νηπιαγωγείο: Η διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας μέσα στην τάξη, Επιστήμες Αγωγής , 2011, 3, 43-57
Kalogiannakis, M., Training with ICT for ICT from the trainer’s perspective. A Greek case study, Education and Information Technologies, 2010, 15(1), 3-17
Manolitsis, G., Georgiou, G., Stephenson, K., & Parrila, R. , Beginning to read across languages varying in orthographic consistency: Comparing the effects of non-cognitive and cognitive predictors, Learning and Instruction, 2009, 19(6), 466-480
Kreza, M. , La lecture en maternelle : quelle identité disciplinaire et didactique, et quelles tensions à gérer concernant son enseignement ? Étude comparative entre la France et la Grèce. , Éducation comparée/ Nouvelle série, 2009, 2, 111-127
Tafa, E., & Manolitsis, G. , A longitudinal literacy profile of Greek precocious readers, Reading Research Quarterly, 2008, 43(2), 165-185
Kreza, M. , Analyser le « dire sur le faire » en lecture des élèves de maternelle. , Recherches en Didactiques (Les Cahiers Théodile), 2007, 8, 1-16
Tafa, E., & Manolitsis, G. , Attitudes of Greek parents of typically developing kindergarten children towards inclusive ed-ucation, European Journal of Special Needs Education, 2003, 18(2), 155-171
Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
Ελευθερία Αργυροπούλου, Δημήτριος Φιλίππου, Διχαστικός ή αντικειμενικός ο νόμος επιλογης διευθυντών σχολικών μοναδων (4327/2015); Μελέτη Περίπτωσης στο Νομό Θεσσαλονίκης Divisive or objective the law about choosing the principals of the school units (4327/2015)? Study case in prefecture of Thessaloniki, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ, 2018, 1, 28-52
Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με χρήση φορητών τεχνολογιών: από τη θεωρία στην πράξη, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών - Έρευνα και Πράξη,, 2017, 61, 93-116
Γρηγοράκης, Ι., & Μανωλίτσης, Γ. , Η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ικανότητας ορθογραφημένης γραφής, Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, , 2016, 4, 128-148
Orfanakis, V., Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Ampartzaki, M., & Vassilakis, K., Digital Student Conference Platform Implementation: The case study of the “Research Project” course, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 2016, 12(2), 5-22
Παπαδάκης, Στ., & Καλογιαννάκης, Μ., MOOC «Massive Open Online Courses»: Μια πρώτη επισκόπηση του πεδίου, Νέος Παιδαγωγός, 2014, 2(1), 51-58
Χλαπάνα, Ε., Διδακτικές πρακτικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου από τους/τις νηπιαγωγούς κατά την ανάγνωση των ιστοριών, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 2012, 171, 104-120
Αμπαρτζάκη, Μ., Η σημασία της βιωματικής και βιογραφικής εμπειρίας στα διαπολιτισμικά προγράμματα προσχολικής αγωγής, Παιδαγωγικός Λόγος, 2004, 1, 2, 3, 131-146
Συγγράμματα
Anastasiades P., & Zaranis N. , Research in e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives, 2016, Springer Science+Business,, New York.,
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ. ), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 2014, ΕΤΠΕ, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο. ,
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Διδακτική της Πληροφορικής. , 2014, ΕΤΠΕ, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο. ,
Μανωλίτσης, Γ., Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ανίχνευση προβλημάτων συμπερι-φοράς με τον ΚΕΣΠΗ-Α., 2013, Πεδίο, Αθήνα,
Kalogiannakis, M., Représentations sociales d’enseignants de sciences physiques. L’utilisation des multimédias dans leur enseignement, 2010, Éditions Universitaires Européennes, Allemand-Sarrebruck,
Kalogiannakis, M., Réseaux pédagogiques et communautés virtuelles: de nouvelles perspectives pour les enseignants,, 2004, L’Harmattan, Paris,
Συλλογικοί τόμοι
Michail Kalogiannakis & Stamatios Papadakis, Handbook of Research on Tools for Teaching Computational Thinking in P-12 Education, 2020, Michail Kalogiannakis & Stamatios Papadakis, IGI Global, Hershey, PA, 1-570
Stamatios Papadakis & Michail Kalogiannakis, Mobile Learning Applications in Early Childhood Education, 2019, Stamatios Papadakis & Michail Kalogiannakis, IGI Global, Hershey, PA, 1-408
E. SYNODI, COMPARATIVE EDUCATION, FILM AND CULTURE, 2018, HM STUDIES AND PUBLISHING, 0-0
Nicholas Zaranis, Comparing the Effectiveness of Using Tablet Computers for Teaching Addition and Subtraction, 2018, Linda Daniela Miltiadis Lyras, IGI Global, 0-0
Nicholas Zaranis Vasiliki Valla, TABLETS IN LEARNING MATHEMATICS FOR KINDERGARTEN STUDENTS, 2018, Linda Daniela, Springer International Publishing AG,, 0-0
Κληρονόμου, Φ., Αμπαρτζάκη, Μ., & Καλογιαννάκης, Μ., Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη βυθισμένη πόλη του Ασωπού - Έρευνα δράσης για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος "Water Ecoculture", 2018, Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Διδάσκοντας Φυσικες Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Προκλήσεις και Προοπτικές, 59-75
Nicholas Zaranis George M. Exarchakos, The Use of ICT and the Realistic Mathematics Education for Understanding Simple and Advanced Stereometry Shapes Among University Students, 2018, A. Micropoulos, Springer International Publishing AG,, 135-152
Manolitsis G., How effective is the morphological awareness instruction on early literacy skills?, 2017, In C. McLachlan & A. Arrow (Eds.), Springer, Singapore, 151-174
Καλογιαννάκης, Μ., Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές, 2017, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών, Ρέθυμνο, 1-396
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ., Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 2014, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΤΠΕ, Ρέθυμνο, 0-0
Αμπαρτζάκη, Μ., Οικονομίδης, Β. & Χλαπάνα, Ε., Απόψεις των φοιτητών για τον σκοπό και την ωφελιμότητα της Πρακτικής Άσκησης, 2013, Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου, Σ. (Επιμ.), Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων, Αθήνα, Η πρακτική άκσηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις , 225-256
Kreza, M. , Les réflexions métacognitives des élèves de maternelle en lecture , 2012, Université de Picardie Jules Vernes, Laboratoire CLEA, Amiens, Γαλλία, Conceptions des jeunes enfants et premiers apprentissages scolaires. Recherches et perspectives pédagogiques, 71-80
Αμπαρτζάκη, Μ., Σκορδύλη, Μ., & Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, Π. , Γνώση και κατανόηση: Αναπτυξιακά κατάλληλες διαδικασίες σ' ένα σχέδιο εργασίας με θέμα "τα πουλιά", 2011, Συνώδη, Ε. & Αμπαρτζάκη, Μ. (Επιμ.), Πεδίο, Αθήνα, 255-299
Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., & Σταμούλης, Ε., Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτης του Περιβάλλοντος για το «Νέο Σχολείο». ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, 2011, Π.Ι., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1-116
Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., & Σταμούλης, Ε., Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο», 2011, Π.Ι., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1-132
Αμπαρτζάκη, Μ. & Γκατζιανίδου, Μ., Οι προβολές της προσωπικής θεωρίας στην εκπαιδευτική πρακτική: διερευνώντας την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας μέσα στο πλαίσιο μιας προσωποκεντρικής έρευνας δράσης, 2011, Συνώδη, Ε. & Αμπαρτζάκη, Μ. (Επιμ.), Πεδίο, Αθήνα, Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης: θεωρία και πράξη, 99-145
Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., & Σταμούλης, Ε., Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο». ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, 2011, Π.Ι., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1-149
Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, Π. & Αμπαρτζάκη, Μ. , Η συμμετοχική έρευνα δράσης ως διαδικασία - Ένα παράδειγμα στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΕΠΠΣ στο νηπιαγωγείο, 2011, Β. Οικονομίδης (Επιμ.), Πεδίο, Αθήνα, 821-831
Αμπαρτζάκη, Μ. & Λιναρδάκης, Μ., Απόψεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης, 2011, Συνώδη, Ε. & Αμπαρτζάκη, Μ. (Επιμ.), Πεδίο, Αθήνα, Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη, 37-98
Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., & Σταμούλης, Ε., Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτης του Περιβάλλοντος Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο», 2011, Π.Ι., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1-90
Αμπαρτζάκη, Μ. & Λιναρδάκης, Μ. , Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στην εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης με αφετηρία τις υπάρχουσες αντιλήψεις και πρακτικές τους, 2011, Β. Οικονομίδης (Επιμ.), Πεδίο, Αθήνα, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικών: Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις , 1069-1085
Kalogiannakis, Μ., Stavrou, D., & Michaelidis, P.G., Proceedings of the 7th International Conference on Hands-on Science, 2010, University of Crete, Laboratory for Science Teaching, Rethymnon, 1-486
Αμπαρτζάκη, Μ. & Κυπριωτάκη, Μ., Η διαφοροποίηση των μαθησιακών εμπειριών στο κοινό νηπιαγωγείο για την ενσωμάτωση παιδιών με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση, 2010, Στο Α. Κορνιλάκη, Μ. Κυπριωτάκη & Γ. Μανωλίτσης (Επιμ.), Πεδίο, Αθήνα, Πρώιμη παρέμβαση: Διεπιστημονική θεώρηση, 205-232
Κυπριωτάκη, Μ., Φραγγογιάννη, Μ.-Ε., & Μανωλίτσης, Γ., Γονείς και παιδιά με και χωρίς εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση: αντιλήψεις, σχέσεις αλληλε-πίδρασης και δραστηριότητες., 2010, Σε Αικ. Κορνηλάκη, Μ. Κυπριωτάκη, & Γ. Μανωλίτσης (Επ.), Πεδίο, Αθήνα, 147-174
Τρούλη, Κ. & Αμπαρτζάκη, Μ., Από το κινητικό παιχνίδι στην ανάγνωση, 2009, Ε. Τάφα και Γ. Μανωλίτση (Επιμ.) , Πεδίο, Αθήνα, Αναδυόμενος Γραμματισμός: Έρευνα και Εφαρμογές, 305-317
Πρακτικά συνεδρίων
Κοντογιάννη, Δ. & Οικονομίδης, Β. , Νηπιαγωγοί και μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο: προκλήσεις και προσαρμογές. , 2020, Α. Χατζηδάκη, Π. Θώμου, Δ. Κοντογιάννη, Θ. Μιχελακάκη & Μ. Αργυρούδη (Επιμ.), Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών: Γλώσσες και πολιτισμοί στο σχολείο και στην οικογένεια», 95-108
Σταυρουλάκη, Ά., Αμπαρτζάκη, Μ., & Καλογιαννάκης, Μ. , Διερευνητική μάθηση και τέχνη στο μάθημα των Φυσικών Ε΄ Τάξης Δημοτικού, 2020, Σπ. Πανταζής, κ.ά. (Επιμ.) , ΙΑΚΕ, Ηράκλειο, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου, "Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα", 644-651
Παντάζου, Δ., & Καλογιαννάκης, Μ., Πραγματικό, εικονικό πείραμα ή συνδυασμός τους; Μια μελέτη περίπτωσης στη διδασκαλία του ηλεκτρικού κυκλώματος στην Ε΄ Δημοτικού, 2018, Στο Δ. Σταύρου (Επιμ.), ΕΝΕΦΕΤ, Ρέθυμνο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΕΝΕΦΕΤ, 7-9 Απριλίου 2017, (υπό έκδοση)., Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Πράξης», 0-0
Καλογιαννάκης, Μ., Χαβαλέ, Μ., &, Παπαδάκης, Στ., Παιδαγωγικός Ανασχεδιασμός Σχολικού χώρου. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση στο «Εργαστήριο» των Φυσικών Επιστημών , 2018, Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 19 -21 Μαΐου 2017, Στα Πρακτικά του Διεπιστημονικό Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Χώροι για το παιδί ή χώροι του παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης», 0-0
Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης Στ., Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με το ScratchJr, 2018, Στο Δ. Σταύρου (Επιμ.), ΕΝΕΦΕΤ, Ρέθυμνο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΕΝΕΦΕΤ, 7-9 Απριλίου 2017 (υπό έκδοση)., Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Πράξης», 0-0
Καλογιαννάκης, Μ., Ρεκούμη, Χ., Χαρτσά, Α., Ρεκούμη Α., & Πρωτοπαπάς Δ., Εργαστήριο: Ανακαλύπτοντας τις πολλαπλές πτυχές του λίθου, 2018, Στο Δ. Σταύρου (Επιμ.) , ΕΝΕΦΕΤ, Ρέθυμνο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΕΝΕΦΕΤ, 7-9 Απριλίου 2017 (υπό έκδοση)., Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Πράξης», 0-0
Kreza, M. , The written language as a means to develop the oral language and the literacy in kindergarten classrooms attended by children of ages 2-3 years old. , 2017, Spanish Association of Reading and Writing (AELE)/Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE), Spanish Association of Reading and Writing (AELE)/Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE), Madrid, Working together to encourage equity through literacy communities: a challenge of the 21st century , 968-984
Καλογιαννάκης, Μ., Ορφανάκης, Β., Παπαδάκης, Στ, & Ζαράνης, Ν. (2017). , Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μελλοντικών Νηπιαγωγών στον Προγραμματισμό Φορητών Συσκευών, 2017, Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος , ΕΤΠΕ - Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 21-23 Απριλίου 2017., 206-221
Παντάζου, Δ., & Καλογιαννάκης, Μ., Η χρήση διαφορετικών πειραματικών εργαλείων για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού της Ε΄ τάξης του Δημοτικού, 2017, Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), ΕΤΠΕ, Αθήνα - Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 21-23 Απριλίου 2017, Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 713-724
Zaranis, Ν., & Valla, V. , Tablet computer assisted counting and calculating activities for kindergarten children., 2017, L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres , EDULEARN, Barcelona, Spain., EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, , 9680-9689
Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ., Επίδραση των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ ως προς την πρόθεση χρήσης φορητών συσκευών από μελλοντικούς νηπιαγωγούς για τη διδασκαλία θεμάτων από το χώρο των Φυσικών Επιστημών, 2016, Στο Δ. Ψύλλος, Α. Μολοχίδης & Μ. Καλλέρη (Επιμ.), ΕΝΕΦΕΤ, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2015, Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες Καινοτομίες και Πρακτικές», 529-537
Ζαράνης, Ν., & Εξαρχάκος, Γ. , Η διδασκαλία προβολών στη Γεωμετρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τη βοήθεια των ΤΠΕ , 2016, T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki , HAICTE, Ioannina, Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, 533-540
Κανάκη, Κ., Καλογιαννάκης, Μ., & Ζαράνης, Ν., Εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, 2016, Στο Τ.Α. Μικρόπουλος, Ν. Παπαχρήστος, Α. Τσιάρα, & Π. Χάλκη (Επιμ.), ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016, Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 404-410
Καλογιαννάκης, Μ., Κατασκευάζοντας μια ρουμπρίκα για τη διεξαγωγή πειραμάτων στο νηπιαγωγείο: μια μελέτη περίπτωσης, 2016, Στο Θ. Πιερράτος, Π. Κουμαράς & Χ. Πολάτογλου (Επιμ.), Α,Π,Θ,, Θεσσαλονίκη, ΠΤΔΕ, Τμήμα Φυσικής, 16-17 Απριλίου 2016, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου: Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, 167-175
Καλογιαννάκης, M., Αναγνωστάκης, Σ., Σαββοργινάκης, B., & Σταύρου, Δ., Χρήση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα Νανοτεχνολογίας, 2016, Στο Δ. Ψύλλος, Α. Μολοχίδης & Μ. Καλλέρη (Επιμ.), ΕΝΕΦΕΤ, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2015, Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες Καινοτομίες και Πρακτικές», 67-74
Κανάκη, Κ., Καλογιαννάκης, Μ., & Ζαράνης, Ν. , Εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, 2016, T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki , HAICTE, Ioannina, Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, 407-410
Καλογιαννάκης, Μ., & Αμπαρτζάκη, Μ. , Εξ αποστάσεως διδασκαλία θεμάτων αστρονομίας στην προσχολική εκπαίδευση: η περίπτωση του ΗΛΕΜΑ, 2015, Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.) , ΕΑΠ - ΕΔαεξΑΕ, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα, 7-8 Νοεμβρίου 2015., Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Καινοτομία & Έρευνα (ICODL 2015), 8(4B), 27-35
Παπαδάκης, Στ., Καλογιαννάκης, Μ., & Ζαράνης, Ν., Το ScratchJr ως Εργαλείο για τη Διδασκαλία Βασικών Προγραμματιστικών Εννοιών στην Προσχολική Εκπαίδευση, 2015, Β. Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), 0-0
Zaranis, N., Baralis, G., & Skordialos, E. , Comparing the effectiveness of using ICT for teaching addition in the first grade students based on Realistic Mathematics Educatio, 2015, ICI2ET , ICI2ET , Paris, France, Proceedings of 2nd International Conference on Internet, E-Learning and Education Technology (ICI2ET 2015), 127-138
Καλογιαννάκης, Μ. & Αμπαρτζάκη, Μ., Εξ αποστάσεως διδασκαλία θεμάτων αστρονομίας στην προσχολική εκπαίδευση: η περίπτωση του ΗΛΕΜΑ, 2015, Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα, Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Καινοτομία & Έρευνα (ICODL 2015), 27-35
Zaranis, N., Baralis, G., & Skordialos, E. , The use of ICT in teaching subtraction to the first grade students, 2015, IIER , IIER , Paris, France, Proceedings of Fourteenth The IIER International Conference, 99-104
Kalogiannakis, M., Early learning about shadows with mobile devices: a case study for preschool children, 2014, NARST, Pittsburg, USA, 30 March - 2 April 2014, In Proceedings of the NARST (National Association for Research in Science Teaching) Annual International Conference, 1-5
Zaranis, N. , The use of ICT in kindergarten for teaching subtraction based on realistic mathematics education, 2014, EECERA (ABSTRACT), EECERA , Crete, Greece, 24th EECERA Annual Conference, 162-162
Παπαδάκης, Στ., Καλογιαννάκης, Μ., & Ζαράνης, Ν. , Αρχές σχεδίασης φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, 2014, Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, ΕΤΠΕ, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 1062-1069
Plakitsi, K., Spyrtou, A., Klonari, K., Kalogiannakis, M., Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Stamoulis, E., Soulios, J., Piliouras, P., & Kolios, N.., New Greek Science Curriculum (NGSC) for Primary Education: Promoting Educational Innovation Under Hard Conditions, 2014, In C.-P. Constantinou, N. Papadouris, & A. Hadjigeorgiou (Eds.), ESERA, Nicosia, Cyprus, 2-7 September 2013, Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning, (J. Dillon & A. Redfors, co-editors for Strand 10: Science curriculum and educational policy), 1-7
Zaranis, N., & Oikonomidis, V., & Linardakis M., Factors affecting the profile of greek early childhood teachers towards ICT., 2014, University of Lisboa, University of Lisboa, Lisbon, Portugal, PROCEEDINGS OF THE X INTERNATIONAL SYMPOSIUM EUTIC 2014, 693-704
Κούνουπας, Ν., Δασκαλάκης, Ε., Καλογιαννάκης, Μ., & Βασιλάκης, Κ., Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής εξόρυξης των ψηφιακών ιχνών από Group στο Facebook: η περίπτωση του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση», 2014, Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.),, ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014, Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», 190-198
Zaranis, N. , The use of ICT in the first grade of primary school for teaching circles, triangles, rectangles and squares., 2014, Abdulrahman H. Altalhi - José A. Gallud - Habib M. Fardoun, Albacete, SPAIN. , Proceedings of the 3rd workshop on: Interaction Design in Educational Environments, 27-34
Παπαδάκης, Στ., Ορφανάκης, Β., Καλογιαννάκης, Μ., & Ζαράνης, Ν. , Περιβάλλοντα προγραμματισμού για αρχάριους. Scratch & App Inventor: μια πρώτη σύγκριση, 2014, Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, ΕΤΠΕ, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική της Πληροφορικής, 20-30
Καλογιαννάκης, Μ., & Σταύρου, Δ., Χρήση εργαλείων του web 2.0 για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Νανοτεχνολογίας: το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IRRESISTIBLE, 2014, Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης, & Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», 263-270
Καλογιαννάκης, Μ., Διδασκαλία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση στο σύστημα διαχείρισης μάθησης e-class του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρώτες διαπιστώσεις από μία μελέτη περίπτωσης, 2013, Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.)., ΕΑΠ - ΕΔαεξΑΕ, Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013, Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Μεθοδολογίες Μάθησης (τόμος 5, μέρος Β), 150-158
Καλογιαννάκης, Μ., Ζαράνης, Ν., & Παπαδάκης, Στ., Χρήση Έξυπνων Κινητών Συσκευών στην Προσχολική Εκπαίδευση για τη Διδασκαλία Ρεαλιστικών Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: μια επισκόπηση του πεδίου, 2013, Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013, Πρακτικά του 9ου συνεδρίου: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ, 536-544
Γκαντάκη, Μ., & Καλογιαννάκης, Μ., Διδασκαλία θεμάτων από το μακρόκοσμο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: το διάστημα και οι πλανήτες με χρήση των ΤΠΕ, 2013, Στο Θ. Πιερράτος, Σ. Αρτέμη, Χ. Πολάτογλου και Π. Κουμαράς (Επιμ.), ΑΠΘ - ΠΤΔΕ, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. και Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Θεσσαλονίκη, 9-10 Μαρτίου 2013, Στα Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;, 303-312
Καλογιαννάκης, Μ., Ρεκούμη, Χ., Αντύπα, Α., Πούλλου, Β., & Χατζηπαπάς, Κ., Αξιολογώντας το ταξίδι του ήχου. Μια διδακτική παρέμβαση για παιδιά προσχολικής ηλικίας, 2013, Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.)., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 19-21 Οκτωβρίου 2013, Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο, 127-133
Αντύπα, Κ., Πούλλου, Β., Καλογιαννάκης, Μ., & Ρεκούμη, Χ., Συναισθηματικός εγγραμματισμός και έννοιες φυσικών επιστημών: μια διδακτική παρέμβαση με χρήση των ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία, 2013, Στο Δ. Βαβουγυιός & Στ. Παρασκευόπουλος (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΕΝΕΦΕΤ, Βόλος, ΕΝΕΦΕΤ- Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 26-28 Απριλίου 2013, Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 496-503
Βοϊνέσκου, Ζ., & Καλογιαννάκης, Μ. , Επιλογές εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη διδασκαλία θεμάτων από το χώρο των φυσικών επιστημών, 2013, Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 19-21 Οκτωβρίου 2013, Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο, 216-225
Καλογιαννάκης, Μ., & Ρεκούμη, Χ., Δημιουργία εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών για τη διδασκαλία γεωλογικών φαινομένων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 2013, Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010, Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, 221-230
Mylonakis, M., Arapi, P., Moumoutzis, N., Christodoulakis, S., & Ampartzaki, M., Octopus: A collaborative environment supporting the development of effective instructional design, 2013, IEEE Xplore, IEEE Xplore, Lodz, Second International Conference on E-learning and E-technologies in Education (ICEEE), 260-265
Kalogiannakis, M., Rekoumi Ch., & Antipa, E., Planning educational activities for natural sciences using ICT tools: teaching volcanoes in early childhood, 2012, In R. Pintó, V. López, & Cr. Simarro (Eds.) , CBLIS, Barcelona, Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM), 26-29 June 2012., Proceedings of the 10th International Conference on Computer Based Learning in Science CBLIS’2012, Learning Science in the Society of Computers, 272-280
Καλογιαννάκης, Μ., Παίζοντας στο ταξίδι του ήχου, 2012, Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος & Ν. Αλεξόπουλος (Επιμ,), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 11-13 Μαΐου 2012, Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές (Τόμος Β΄), 195-206
Kalogiannakis, M., Rekoumi Ch., & Chatzipapas, C. , Playing on the journey of sound. A teaching proposal for children in early childhood, 2012, In R. Pintó, V. López, & Cr. Simarro (Eds.), CBLIS, Barcelona, Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM), 26-29 June 2012, Proceedings of the 10th International Conference on Computer Based Learning in Science CBLIS’2012, Learning Science in the Society of Computers, 279-285
Μαλεζά, Ο., & Καλογιαννάκης, Μ., Εποικοδομητική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε) στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης: μελέτη περίπτωσης μαθητή με αυτισμό, 2012, ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΥΠΔΜΘ., Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2012, Στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολών Γονέων. Η οικογένεια εκπαιδεύεται … διά βίου, 1-27
Kalogiannakis, M., & Zaranis, Preschool science education with the use of ICT: a case study, 2012, In C. Bruguière, A. Tiberghien & P. Clément (Eds.) , ESERA, Lyon, 5-9 September 2011, Proceedings of the ESERA 2011 Conference. Science learning and Citizenship, Part 4: ICT and other resources for teaching/learning science, 56-62
Ψυχάρης, Σ., Χαλατζογλίδης, Γ., & Καλογιαννάκης, Μ., Ηλεκτρονική μάθηση για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης, 2011, Στο Γ. Παπαγεωργίου & Γ. Κουντουριώτης (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-18 Απριλίου 2011, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση - Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες,, 704-712
Ampartzaki, M. & Kassotaki-Psaroudaki, P. , Critical friendships for professional development in the process of a participatory action research proejct, 2011, Subhi-Yamin, T., ICIE, Ulm - Germany, Excellence in Education 2009-2010: Leading minds creating the future/research - strategic planning - development. proceedings of the Annual Conference of the International Centre for Innovation in Education (ICIE) held in Ulm-Germany (August 24-27,2009); and Athens-Greece (June 8-12, 2010), 511-529
Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ., Η δράση της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) στην πρώιμη παιδική ηλικία ως αφετηρία καινοτόμων πρακτικών για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, 2011, Στο Γ. Παπαδάτος, Α.-Σ. Αντωνίου, Α. Μπαστέα, & Π. Τρακαδάς (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 27-30 Μαΐου 2010, Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, (Τόμος Α΄), 468-476
Καλογιαννάκης, Μ., Ρεκούμη, Χ., & Χατζηπαπάς, Κ., Ξεχασμένα φυσικά μνημεία και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: η περίπτωση του ηφαιστείου Σουσάκι στο Ν. Κορινθίας, 2010, Στο Κ. Πλακίτση (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 7-9 Νοεμβρίου 2008, Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, 146-153
Αμπαρτζάκη, Μ., Γωνιωτάκη, Α., Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, Π. & Σκορδύλη, Μ., Πληροφορούμαι και πληροφορώ: Διαθεματική εργασία και βιβλία γνώσεων στις φυσικές επιστήμες, 2010, Πλακίτση, Κ., Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Επιστήμη και Κοινωνία: οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 230-245
Αμπαρτζάκη, Μ., Η υλοποίηση της διαπολιτισμικής αγωγής διαμέσου της διαθεματικότητας, 2007, Καψάλης, Γ. Δ. & Κατσίκης, Α. Ν., Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, 1145-1154
Τρούλη, Κ. & Αμπαρτζάκη, Μ., Το παιχνίδι του αυτιστικού παιδιού: Μελέτη περίπτωσης, 2007, Καψάλης, Γ. Δ. & Κατσίκης, Α. Ν. , Σχολή Επισημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, 1297-1303
Sfyroera, Μ., Κreza, Μ. , Le rôle des interactions langagières adulte –enfant dans la résolution d’une tâche de regroupement en Grande Section de maternelle , 2003, IUFM d’Aquitaine, Université Victor Segalen Bordeaux 2, Γαλλία, Πρακτικά (cd-rom) του Διεθνούς Συνεδρίου « Construction des connaissances et langage dans les disciplines d’enseignement », 0-0
Άλλες δημοσιεύσεις
Αμπαρτζάκη, Μ., Καλλιέργεια δεξιοτήτων και γνώσεων γραμματισμού με τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές: Ένα παράδειγμα κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης ιστορικών γεγονότων στο νηπιαγωγείο, 2021, ΕΕΓΓ, Τεύχος 39, Αθήνα, 3-8
Newby, P. (Επιμ. Γ. Μανωλίτσης), Μέθοδοι Έρευνας στην Εκπαίδευση, 2019, Πεδίο, Αθήνα, 1-832
Garbe, C., Koutsogiannis, D., Lafontaine, D., Manolitsis, G., Shiel, G., Tafa, E., … Wagner, C. , Literacy in Greece: Country report - Children and Adolescents. , 2016, European Literacy Network , Koln, Germany, 0-0
Tafa, E., Manolitsis, G., Koutsogiannis, D., Antonopoulou, S., Chlapana, E., Papoulia-Tzelepi, P., & Pavlidou, M. , Literacy in Greece country report short version, 2016, European Literacy Network, Koln, Germany, 0-0
Συνώδη, Ε. & Αμπαρτζάκη, Μ. (Επιμ.), Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2011, Πεδίο, Αθήνα, 0-0
Kreza, M. , Note de lecture sur le livre : Reuter Y. (dir.) (2005) « Pédagogie du projet et didactique du français. Penser et débattre avec Francis Ruellan », 2007, Pratiques, CREM, Metz, 240-244
Kreza, M. , Parle-t-on de didactique de la lecture en grande section de maternelle ? Quelle identité disciplinaire et didactique de cet objet d’enseignement – apprentissage ? , 2006, AIRDF, Namur, France, 19-23
Kreza, M. , Compte rendu des ouvrages : Bazerman Ch., Russell D. (ed.) (1994) «Landmark Essays on Writing Across the Curriculum» et Herrington A., Moran Ch. (ed.) (1992) «Writing, teaching and learning in the disciplines», 2005, Recherches en Didactiques (Les Cahiers Théodile), 129-133
Κρέζα Μ., Μπαντή Μ., Χαραλαμπίδου Δ., & Ψωμά Θ. , Μια φοιτητική απόπειρα για να γνωρίσουμε τον αφηγηματικό κόσμο των νηπίων., 2000, Σύγχρονο νηπιαγωγείο, Δίπτυχο, Αθήνα, 22-24
Ερευνητικα Προγραμματα
Διεθνείς Φορείς
MOV-UP - Early Childhood Education: Building sustainable movivation and value paradigm for life Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Erasmus+, 2016 - έως 2019
Tackling School Discipline Issues with Positive Behavior Support (TaSDi-PBS) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 - έως 2017
European Literacy Policy Network (ELINET) Lifelong Learning Programe European Union, 2011 - έως 2015
European Literacy Policy Network (ELINET) Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 - έως 2015
Virtual Teachers' Toolbox (VVT-Box) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Erasmus+, 1/10/2017 - έως 30/9/2019
Εθνικοί Φορείς
Διδασκαλία Μαθηματικών με tablets στην Προσχολική εκπαίδευση ΕΛΚΕ, KAE 4351, του Πανεπιστημίου Κρήτης, 2015 - έως 2016
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΕΛΚΕ, KAE 4333, του Πανεπιστημίου Κρήτης, 2015 - έως 2016
Ο ψηφιακός κόσμος της προσχολικής εκπαίδευσης Interreg III Κρήτη-Ρόδος-Κύπρος, 2006 - έως 2008
2014, 24th EECERA Conference, Crete, Greece

2014, 24th EECERA Conference, Crete, Greece

Σεπτέμβριος 07, 2014