Εργαστήριο Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

Στοχοι
Δημοσιευσεις
Διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Nicholas Zaranis George M. Exarchakos, Does ICT affect the understanding of ellipsoids, cylinders and cones among students from University of Applied Sciences?, Int. J. Technology Enhanced Learning, 2018, 10, 269-288
Zaranis, N., & Exarchakos, G.M., How ICT Affects the Understanding of Stereometry Among University Students, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 2018, 13(1), 37-49
Stamatios Papadakis Michail Kalogiannakis Nicholas Zaranis, Designing and creating an educational app rubric for preschool teachers, Educ Inf Technol, 2017, 22, 3147-3165
Συλλογικοί τόμοι
Nicholas Zaranis George M. Exarchakos, The Use of ICT and the Realistic Mathematics Education for Understanding Simple and Advanced Stereometry Shapes Among University Students, 2018, A. Micropoulos, Springer International Publishing AG,, 135-152
Nicholas Zaranis, Comparing the Effectiveness of Using Tablet Computers for Teaching Addition and Subtraction, 2018, Linda Daniela Miltiadis Lyras, IGI Global, 0-0
Nicholas Zaranis Vasiliki Valla, TABLETS IN LEARNING MATHEMATICS FOR KINDERGARTEN STUDENTS, 2018, Linda Daniela, Springer International Publishing AG,, 0-0
Ερευνητικα Προγραμματα