Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας

Στοχοι
Δημοσιευσεις
Συλλογικοί τόμοι
Fountoulakis, A., “The Rhetoric of Erôs in Menander’s Samia”, 2019, A. Markantonatos, E. Volonaki (eds.), Walter de Gruyter, Trends in Classics – Supplementary Volumes 74, Berlin and Boston, Poet and Orator: A Symbiotic Relationship in Democratic Athens, 33-69
Ερευνητικα Προγραμματα