Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 στις παρακάτω Θεματικές Περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

 

Αναλυτικότερα, διαβάστε το συννημένο έγγραφο.