Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Article image

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της Έκτακτης Συνέλευσης του ΠΤΠΕ: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της Έκτακτης Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
(K.A. 11524 Ε.Υ. ΑΛΚΗΣ ΤΕΡΣΕΝΟΒ) (ΑΔΑ: 63Θ0469Β7Γ-3ΣΕ)
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»

Επισυναπτόμενα Αρχεία