Διοίκηση Διδασκαλείου (Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013)

Πρόεδρος: Ανδρέας Φουντουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: 28310 77653
e-mail: afount@edc.uoc.gr

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκουρος Καθηγητής 
Τηλ.: 28310 77665
e-mail: gmanolitsis@edc.uoc.gr

Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Σταυριανός, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 28310 77673
e-mail: stavrianos@edc.uoc.gr

Γραμματεία

Αλεξία Διονυσοπούλου, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός
Τηλ.: 28310-77706
fax: 28310-77893
e-mail: didptpe@edc.uoc.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο Κρήτης