Αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης


Βίντεο παρουσίασης υποδομών Τμήματος


 

Επιστημονική ανακοίνωση σχετικά με τα 20 πρώτα έτη (1987-2007) λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής ΕκπαίδευσηςΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Αξιολόγηση Τμήματος, Δεκέμβριος 2013