Αποχωρήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.

 1. Γεώργιος Κρασανάκης, Καθηγητής
 2. Παναγιώτης Γεωργούσης, Καθηγητής
 3. Αλέξανδρος Κόφφας, Καθηγητής
 4. Γεώργιος Κιτσαράς, Καθηγητής
 5. Ιωάννης Τζαβάρας, Καθηγητής
 6. Ηλίας Μετοχιανάκης, Καθηγητής
 7. Αλέξανδρος Κακαβούλης, Καθηγητής
 8. Αναστάσιος Μιχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 9. Ευαγγελία Κούρτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 10. Γεώργιος Αραβανής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 11. Ζωή Μουρούτη Γκενάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 12. Δημήτριος Τερζάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 13. Μιχαήλ Νικολιδάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 14. Γεώργιος Μαυροειδής, Επίκουρος Καθηγητής
 15. Βασιλική Χατζηνικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 16. Χρήστος Θεοφιλίδης, Επίκουρος Καθηγητής
 17. Κωνσταντίνος Ζαχαρενάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 18. Σταύρος Μαραγκουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 19. Γρηγόριος Χλουβεράκης, Επίκουρος Καθηγητής
 20. Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 21. Αρίσταρχος Ζευκιλής, Λέκτορας
 22. Σκεύος Παπαϊωάννου, Λέκτορας
 23. Γεώργιος Τρούλης, Λέκτορας
 24. Αζαρίας Μαδανιάν, Λέκτορας
 25. Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης, Λέκτορας
 26. Σταύρος Κυριακίδης, Λέκτορας