Διατελέσαντες Προέδροι του Τμήματος

  1. Γεώργιος Κρασανάκης, 1987-1991 (ως Προεδρεύων), 1991-1995, 1997-2001.
  2. Αλέξανδρος Κόφφας, 1995-1997.
  3. Γεώργιος Κιτσαράς, 2001-2005.
  4. Ιωάννης Τζαβάρας, 2005-2007.
  5. Ευφημία Τάφα, 2007-2011, 2013-2015.
  6. Ανδρέας Φουντουλάκης, 2011-2013.
  7. Γεώργιος Μανωλίτσης, 2015-2017.