Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο έτους 2017-18

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017

04/09/2017 – 22/09/2017

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

25/09/2017 μέχρι 22/12/2017 (13 εβδομάδες)

Διακοπές Χριστουγέννων

23/12/2017 – 07/01/2018

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου

08/01/2018 – 26/01/2018

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

12/02/2018 – 25/05/2018 (13 εβδομάδες)

Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου

28/03/2018

Διακοπές Πάσχα

02/04/2018 – 15/04/2018

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

04/06/2018 - 22/06/2018

Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου

27/07/2018