Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες: Β. Οικονομίδης,     6974324979, vasoikon@yahoo.com                           

Αρ. Πρωτ.: 84/13-2-2019

13-2-2019

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών για συμμετοχή στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (ΔΠΑ 100)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης η επανέναρξη υλοποίησης της «Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών» (ΔΠΑ 100), στο πλαίσιο της «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κατά το Εαρινό Εξάμηνο του  Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, στους φορείς που παρατίθενται στον σχετικό Πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΠΑ 100. Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (ΔΠΑ 100) αφορά στη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο παιδαγωγικό έργο των φορέων απασχόλησης, για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2019 – 31 Μαΐου 2019  για δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης.  Στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2018-2019 μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες που διανύουν τουλάχιστον το Δ΄ εξάμηνο σπουδών έως και όσοι/ες θα έχουν την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας του Π.Τ.Π.Ε. έως και τον Ιούνιο 2019.

            Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση και την καρτέλα φοιτητή ηλεκτρονικά στο e-mail του Β. Οικονομίδη vasoikon@yahoo.com από την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 έως και την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00. Η Αίτηση Φοιτητών, η Καρτέλα Φοιτητών, ο Πίνακας των Φορέων Απασχόλησης, τα κριτήρια επιλογής φοιτητών και ο Κανονισμός της ΔΠΑ 100 διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://ptpe.edc.uoc.gr/el/page/7521/dieyrymeni-praktiki-askisi      

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω σχετικής ανακοίνωσης  τη Δευτέρα  4 Μαρτίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα αυτό θα πρέπει να δηλώσουν εκ των προτέρων ως μάθημα ελεύθερης επιλογής του συγκεκριμένου εξαμήνου τη ΔΠΑ 100 μέσω του συστήματος ClassWeb, το οποίο θα παραμένει «ανοικτό» για τη ΔΠΑ 100 έως την επικύρωση των αποτελεσμάτων επιλογής και κατανομής των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτήν. Φοιτητές/ριες που δε θα επιλεγούν τελικά για συμμετοχή στη ΔΠΑ 100 θα έχουν τη δυνατότητα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να επιλέξουν άλλο μάθημα στη θέση της.

 

Β. Οικονομίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος