Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση είναι κατ’ επιλογήν και αφορά στη συμμετοχή φοιτητών/τριών  του Τμήματος στο παιδαγωγικό έργο φορέων απασχόλησης σχετικών με την αγωγή, φροντίδα και εκπαίδευση παιδιών, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης.