Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Β. Οικονομίδης, 697-4324979, vasoikon@yahoo.com
1-11-2017


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών για συμμετοχή στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση


Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης η επανέναρξη υλοποίησης της «Αμειβόμενης Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών» (στο πλαίσιο της «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, στους φορείς που παρατίθενται στον σχετικό Πίνακα. Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση αφορά στη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο παιδαγωγικό έργο των φορέων απασχόλησης, για το χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου 2017 (έναρξη) έως και 31 Ιανουαρίου 2018 (λήξη) για δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης. Στην Αμειβόμενη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2016-2017 μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες που διανύουν τουλάχιστον το Δ΄ εξάμηνο σπουδών έως και όσοι/ες θα έχουν την ιδιότητα του/της φοιτητή/ήτριας του Π.Τ.Π.Ε. έως και τον Ιανουαρίου 2018.
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω Αμειβόμενη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση και την καρτέλα φοιτητή ηλεκτρονικά στο e-mail του Β. Οικονομίδη vasoikon@yahoo.com μέχρι τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00. Η Αίτηση Φοιτητών, η Καρτέλα Φοιτητών και ο Πίνακας των Φορέων Απασχόλησης διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://ptpe.edc.uoc.gr/el/page/7521/ameivomeni-praktiki-askisi
Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω σχετικής ανακοίνωσης την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και θα έχουν ενημερωτική συνάντηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Β. Οικονομίδη την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Καλλιτεχνικών.


Β. Οικονομίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Επιστημονικά Υπεύθυνος