Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες: Β. Οικονομίδης,     6974324979, vasoikon@yahoo.com

Αρ. Πρωτ. 1013/10.11/2020                             

 

10-11-2020

 

Ακύρωση της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης ΔΠΑ 100

 

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες που ενδιαφέρονταν να παρακολουθήσουν τη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση ΔΠΑ 100 ότι μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342  Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020 Τεύχος B΄, Άρθρο 1, παρ. 9 του Πίνακα (βλ. συνημμένο αρχείο) και μετά από συνεχείς συνεννοήσεις με εμπλεκόμενους, η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση ΔΠΑ 100 για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 ακυρώνεται.

Επομένως, στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ανακοίνωση από τη γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε. ώστε οι φοιτήτριες να δηλώσουν στη θέση της ΔΠΑ 100 κάποιο άλλο μάθημα.

Καλούνται οι φοιτήτριες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Γραμματείας για να δηλώσουν έγκαιρα το νέο μάθημα: η δήλωση μαθημάτων θα ανοίξει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (ίσως και για μία μόνο ημέρα).

 

Β. Οικονομίδης

Καθηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος