Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών

Κορνηλάκη Αικατερίνα Πρόεδρος

Στραταριδάκη Άννα 

Φουντουλάκης Ανδρέας 

Καραΐσκου Μαρία 

Κοντογιάννη Διονυσία 

Μαρκοδημητράκη Μαρία 

Κρέζα Μαρία Εκπρόσωπος Φοιτητών


Αρμόδιοι για διασφάλιση ποιότητας προπτυχιακών σπουδών: Στραταριδάκη (Συντονιστής), Κορνηλάκη, Αμπαρτζάκη

Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών

Πουρκός Μάριος 

Ζαράνης Νικόλαος 

Μανωλίτσης Γεώργιος Πρόεδρος

Σταυριανός Κυριάκος 

Τζακώστα Μαρίνα 

Φουντουλάκης Ανδρέας 

Ματσόπουλος Αναστάσιος 


Αρμόδιοι για διασφάλιση ποιότητας μεταπτυχιακών σπουδών: Φουντουλάκης (Συντονιστής), Πουρκός, Ζαράνης, Ματσόπουλος.

Eπιτροπή διδακτικών ασκήσεων και πειραματικού νηπιαγωγείου

Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας Έρευνας

Επιτροπή Δεοντολογίας Τμήματος

Επιτροπή Ελέγχου δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών

Επιτροπή εξομοίωσης και αναγνώρισης σπουδών

Επιτροπή κατατάξεων

Επιτροπή οικονομικών

Στραταριδάκη Άννα Εκπρόσωπος Φοιτητών

Φουντουλάκης Ανδρέας Πρόεδρος


Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Επιτροπή Παρακολούθησης Αποφοίτων