Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής.
Το Διδακτορικό Δίπλωμα, ως επιστέγασμα και ανώτατος ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών, πρέπει να είναι της ποιότητας εκείνης, η οποία να θεμελιώνει προοπτικές αναγνώρισης του Διδάκτορα στο ευρύτερο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.