">

Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής

Στοχοι
Δημοσιευσεις
Συγγράμματα
Sotiropoulou-Zormpala Marina & Mouriki Alexandra, Enriching arts education through aesthetics. Experiential arts integration activities for pre-school and early primary education. , 2019, Taylor and Francis Group - Routledge, London,
Συλλογικοί τόμοι
Sotiropoulou - Zormpala Marina, What do we expect from in-depth arts integration? Criteria for designing “aesthetic teaching” activities, 2018, ONISHI Pamela Grace Costes , Springer, Singapore, Artistic Thinking in the Schools: Toward Innovative Arts in/Education Research for Future-ready Learners , 139-157