Το Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης έχει εκδόσει δύο τεύχη.