Ομότιμοι Καθηγητές - Επίτιμοι Διδάκτορες

Ομότιμοι Καθηγητές

  • Γεωργούσης Παναγιώτης
  • Κιτσαράς Γεώργιος
  • Κόφφας Αλέξανδρος
  • Κρασανάκης Γεώργιος
  • Τζαβάρας Ιωάννης

Επίτιμοι Διδάκτορες

  • Φθενάκης Βασίλειος