Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Β. Οικονομίδης, 697-4324979, vasoikon@yahoo.com
11-07-2018


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών για συμμετοχή στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώνεται  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης η επανέναρξη υλοποίησης της «Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών» (ΔΠΑ 100), στο πλαίσιο της «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του  Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, στους φορείς που παρατίθενται στον σχετικό Πίνακα. Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (ΔΠΑ 100) αφορά στη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο παιδαγωγικό έργο των φορέων απασχόλησης, για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018  για δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης.  Στην Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2018-2019 μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες που διανύουν τουλάχιστον το Δ΄ εξάμηνο σπουδών έως και όσοι/ες θα έχουν την ιδιότητα του/της φοιτητή/ήτριας του Π.Τ.Π.Ε. έως και τον Ιανουάριο 2019.

            Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω Αμειβόμενη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση και την καρτέλα φοιτητή ηλεκτρονικά στο e-mail του Β. Οικονομίδη vasoikon@yahoo.com μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00. Η Αίτηση Φοιτητών, η Καρτέλα Φοιτητών και ο Πίνακας των Φορέων Απασχόλησης διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://ptpe.edc.uoc.gr/el/page/7521/ameivomeni-praktiki-askisi

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω σχετικής ανακοίνωσης  την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.


Β. Οικονομίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Επιστημονικά Υπεύθυνος