Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες: Β. Οικονομίδης,     6974324979, vasoikon@yahoo.com

Αρ. Πρωτ. 20331/811/27-9-2021                            

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών για συμμετοχή στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση ΔΠΑ 100

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης η επανέναρξη υλοποίησης της «Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών» (ΔΠΑ 100), στο πλαίσιο της «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του  Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, στους φορείς που παρατίθενται στον σχετικό Πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΠΑ 100. Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (ΔΠΑ 100) αφορά στη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο παιδαγωγικό έργο των φορέων απασχόλησης, στο πλαίσιο του   χειμερινού εξαμήνου για δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης και για έως τριάντα έξι (36) θέσεις Πρακτικής Άσκησης εκτός αν υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από φορείς και φοιτητές.  Στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2021-2022 μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες που διανύουν τουλάχιστον το Γ΄ εξάμηνο σπουδών έως και όσοι/ες θα έχουν την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας του Π.Τ.Π.Ε. έως και τον Ιανουάριο 2022.

            Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση και την καρτέλα φοιτητή ηλεκτρονικά στο e-mail του Β. Οικονομίδη vasoikon@yahoo.com και στο email της Γραμματείας  του Π.Τ.Π.Ε. ptpe@edc.uoc.gr από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00. Η Αίτηση Φοιτητών, η Καρτέλα Φοιτητών και ο Πίνακας των Φορέων Απασχόλησης, και ο Κανονισμός της ΔΠΑ 100 (όπου αναφέρονται και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών)  διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://ptpe.edc.uoc.gr/el/page/7521/ameivomeni-praktiki-askisi    

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω σχετικής ανακοίνωσης  τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα αυτό θα πρέπει να δηλώσουν εκ των προτέρων ως μάθημα ελεύθερης επιλογής του συγκεκριμένου εξαμήνου τη ΔΠΑ 100 μέσω του συστήματος ClassWeb, το οποίο θα παραμένει «ανοικτό» για τη ΔΠΑ 100 έως την επικύρωση των αποτελεσμάτων επιλογής και κατανομής των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτήν. Φοιτητές/τριες που δε θα επιλεγούν τελικά για συμμετοχή στη ΔΠΑ 100 θα έχουν τη δυνατότητα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να επιλέξουν άλλο μάθημα στη θέση της.

 

Β. Οικονομίδης

Καθηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος