Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ιστορία Τμήματος

Διατελέσαντες Προέδροι του Τμήματος

Διατελέσαντες Προέδροι του Τμήματος

Αποχωρήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.

Αποχωρήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 με την επωνυμία «Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών». Ιδρύθηκε με τον Ν. 1268/1982, άρθρο 46, παρ. 1 και το Π.Δ. 320/1983, άρθρο 1, παρ. 2. Το 2001 μετονομάστηκε σε Π.Τ.Π.Ε. «χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου» (Π.Δ. 318/2001, άρθρο 1).

Το 1995 μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώθηκαν σε Σχολή με την επωνυμία Σχολή Επιστημών Αγωγής ( Αριθ. Φ.Ε.Κ. 2/1995 αρ. 1/10.1.1995 τ. Α).

Για την πρώτη εικοσαετία (1987-2007) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης διαβάστε ένα σχετικό επιστημονικό άρθρο.

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Π.Τ.Π.Ε. λειτουργεί 30 έτη και μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο Τμήμα πάνω από 4700 προπτυχιακοί φοιτητέςκαι έχουν απονεμηθείπάνω από 2400 πτυχία.

΄Εως την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στο Τμήμα φοιτούσαν περίπου1100 προπτυχιακοί φοιτητές.

Το Διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποτελούν 32 καθηγητές, από τους οποίους οι 28 είναι μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π. και 3 μέλη Ε.Ε.Π.Επίσης, στο Τμήμα υπηρετεί ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

  1. Από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συγκεκριμένες κάθε φορά επιστημονικές περιοχές, το οποίο αναμορφώθηκε από το ακαδ. έτος 2014-2015 και λειτουργεί με τίτλο «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση». Το Π.ΜΣ. είναι χωρίς δίδακτρα.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτουργεί Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βασισμένες στο Παιχνίδι, στην Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλλακτικές-Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης». Το Π.ΜΣ. είναι χωρίς δίδακτρα.

  1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτουργούν 2 αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα:
  1. Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής», το οποίο περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις υποδιαιρούμενες σε 7 ειδικεύσεις.
  2. Αυτοχρηματοδοτούμενο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή» συνεργασία των Τμημάτων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος φοιτούν 73 φοιτητές Α΄ κύκλου (Master) και 18 Υποψήφιοι διδάκτορες. Από το Π.Μ.Σ. μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 90 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ έχουν αναγορευθεί 9 διδάκτορες.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: