Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

• να καλλιεργεί στο φοιτητή την κριτική σκέψη, την αναζήτηση της γνώσης και τη δημοκρατική συμπεριφορά.
• να αναπτύσσει πνεύμα συλλογικής προσπάθειας, διεπιστημονικής συνεργασίας και πολυπολιτισμικής συνύπαρξης.
• να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του φοιτητή, ώστε να καλλιεργηθούν αξίες και στρατηγικές, για να προσφέρει ως επαγγελματίας εκπαιδευτικός υψηλής ποιότητας παιδαγωγικό έργο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.


Το Πρόγραμμα Σπουδών παράλληλα θέτει τις εξής ειδικότερες μαθησιακές επιδιώξεις:


i. την οικοδόμηση ενός στέρεου υπόβαθρου στις επιστήμες της αγωγής
ii. τη γνώση και κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων που περιέχονται στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης
iii. τη γνώση και κατανόηση του μικρού παιδιού και του κοινωνικού – οικολογικού πλαισίου στο οποίο αναπτύσσεται και διαπαιδαγωγείται.
iv. την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσα από μία βιωματική μάθηση για να έλθει ο φοιτητής σε επαφή τόσο με την εκπαιδευτική πράξη στην προσχολική εκπαίδευση όσο και με τον ευρύτερο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας.
v. τη διαμόρφωση από το φοιτητή μιας ταυτότητας εκπαιδευτικού-ερευνητή που συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις των επιστημών της αγωγής και αναστοχάζεται για το εκπαιδευτικό του έργο και για τη βελτίωσή του.