Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκπρόσωποι Τμήματος

Εκπρόσωποι του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

1. Εκπρόσωποι στη Σύγκλητο:

    Α. Φουντουλάκης, Πρόεδρος του Τμήματος (τακτικό μέλος),

    Κ. Σταυριανός, Αναπληρωτής Πρόεδρος (αναπληρωματικό μέλος)   

2. Εκπρόσωποι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

    Μ. Τζακώστα (τακτικό μέλος), Κ. Τρούλη (αναπληρωματικό μέλος)

3. Εκπρόσωπος στο Εστιακό Σημείο Τεκμηρίωσης: Μ. Λιναρδάκης

4. Υπεύθυνος για την ανάπτυξη των Δικτυακών Υπηρεσιών της Σχολής: Ν. Ζαράνης

5. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Αυτοαξιολόγησης του Πανεπιστημίου:

     Α. Φουντουλάκης (τακτικό μέλος), Μ. Τζακώστα (αναπληρωματικό μέλος)      

6. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου:

     Η επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και αποτελείται

     από τον Αντιπρύτανη Ακαδ. Υποθέσεων και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος

7. Εκπρόσωποι για το Πειραματικό Νηπιαγωγείο:

     Β. Οικονομίδης (τακτικό μέλος), Μ. Αμπαρτζάκη (αναπληρωματικό μέλος)

8. Εκπρόσωποι στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.):

     Β. Οικονομίδης (υπεύθυνος ενημερωτικών εκδηλώσεων Τμήματος), Μ. Σωτηροπούλου, Κ. Τρούλη, Δ. Κοντογιάννη,  Ε. Χλαπάνα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:   Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.