Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Enhancing Early Childhood and Care in Palestine-CARE

Το έργο Enhancing Early Childhood and Care in Palestine-CARE” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+”, έχει ως στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών και την ενσωμάτωση τους σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη του τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας

Συμμετοχή Umultirank

Το Τμήμα συμμετείχε για 2η φορά στην διεθνή αξιολόγηση του Umultirank για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που προσφέρουν σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα αποτελέσματα το 2020 δείχνουν βελτίωση του Τμήματος στους διάφορους δείκτες αξιολόγησης σε σχέση με το 2017, καθώς και πολύ καλή θέση συγκριτικά με άλλα ομοειδή Τμήματα στην Ελλάδα και διεθνώς που συμμετείχαν στο Umultirank.

Early Childhood Education –building sustainable motivation and value paradigm for life» (MOV-UP)

Το MOV-UP στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο να βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία καλών πρακτικών για τη συναισθηματική ανάπτυξη των μικρών παιδιών (και η οποία περιλαμβάνει τις αξίες, τα κίνητρα και τις στάσεις ζωής που αναπτύσσουν τα παιδιά). Το MOV-UP βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ανάπτυξη κινήτρων και αξιών μπορεί να εξελιχθεί στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και διαθέτουν όλες τις σχετικές και απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Αναλυτικό Προληπτικό Πρόγραµµα Ψυχικής Ανθεκτικότητας για τα Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά Σχολεία της Ευρώπης

Το Rescur είναι τριετής πρόγραμμα LLP Comenius (2012-2015) συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου της Κρήτης (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (Πορτογαλία), το Πανεπιστήμιο Orebro (Σουηδία), το Πανεπιστήμιο της Παβίας (Ιταλία), και το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (Κροατία).

 

Θέση του Τμήματος για τον ενιαίο χαρακτήρα της Προσχολικής Εκπαίδευσης

Θέση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-μίου Κρήτης για τον ενιαίο χαρακτήρα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών

Subscribe to Εκπαιδευτικά Προγράμματα