Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Article image

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 784ης/26.02.2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ : Έγκριση κήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2774/06-02-2024, ως άγονη

Δείτε το συνημμένο αρχείο

Επισυναπτόμενα Αρχεία